Surat Al-Fatihah Dan Terjemaahannya

Surat Al-Fatihah merupakan Surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari tujuh ayat, surat ini adalah salah satu surat yang termasuk kepada kelompok surat makkiyah, Surat yang di turunkan ketika nabi muhammad saw berada di kota mekah, selain namanya surat al-fatihah, surat ini juga memiliki nama-nama lain setidaknya ada beberapa nama untuk surat ini di antarannya…

Bacaan Surat At-Takwir Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Bacaan Surat At-Takwir… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Idzaasy syamsukuwwirat” “Waidzaannujumungkadarat” “Waidzal jibaalusuyyirat” “Waidzal  isyaa ru uth thilat” “Waidzaal wuhuusyu husyirat” “Waidzal bihaarusujjirat” “Waidzaannufuu suzuwwijat” “Waidzaal mau’udatu su’ilat” “Bi ayyidzambing qutilat” “Waidzaash shuhufunu syirat” “Waidzaas samaa ukusyithat” “Waidzaal jahiimusu-i irat” “Waidzaaljannatu uzlifat” “Alimat nafsummaa ahdharat” “Falaa uqsimubiljunnas” “Aljawaarilkunnas” “Wallaili idzaa as as” “Wash shubhi idzaa tanaffas” “Innahulaqaulعrasuuling نariim” “Dzii…

Bacaan Surat Al-Infitar Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Infitar.. Bacaan Surat Al-Infitar… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Idzaassamaa ungfatharat” “Waidzaalkawaa kibung ta tsarat” “Waidzaal bihaarufujjirat” “Waidzaal qubuurubu’ tsirat” “Alimat nafsummaa qad damat wa’ akh khorat” “Yaa ayyuhaal ingsaanumaa gharrakabirabbikal kariim” “Al ladzii kholaqaka fasawwaa kafa’adalak” “Fii ayyishuuratimmaa syaa’ arakkabak” “Kallaa bal tukadz dzibuuna biddiin” “Wainna alaikum lahaafizhiin” “Kiraamangkaa tibiin” “Ya’lamuunamaa taf’aluun” “Innal abraaralafii na’ iiim” “Wa…

Bacaan Surat Al-Muthaffifin Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Bacaan Surat Al-Muthaffifin “Bismillahirrahmanirrahiim” “Wailullil muthaffifiin” “Alladziina idzaktaluu alannaa siyastaufuun” “Waidzakaaluuhum awwazanuuhum yukhsiruun” “Alaayazhunnu uulaaika annahummab uu tsuun” “Liyaumin azhiim” “Yauma yaquumunnaa sulirabbil aalamiin” “Kallaa innakitaabal fujjaa rilafii sijjiin” “Wamaa adraa kamaa sijjiin” “Kitaabummar quum” “Wailuyyauma idzillil mukadz dzibiin” “Alladziina yukadz dzibuuna biyaumiddiin” “Wamaa yukadz dzibu buhii illaa kullu mu’tadin atsiim” “Idzaa tut la alaihi…

Bacaan Surat Al-Insyiqaq Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke 84 dalam Al-Quran yang artinya “Terbelah”, Surat ini terdiri atas 25 ayat dan termasuk kepada golongan surat makkiyyah, Surat yang di turunkan setelah surat al-infitar ini bisa kita lihat pada Al-Quran tepatnya pada juz 30, Berikut kami sajikan Bacaan dan terjemaahan surat Al-Insyiqaq dan terjemaahannya dalam bahasa indonesia… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Idzaassamaa…

Bacaan Surat Al-Buruj Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Buruj Surat Al-Buruj adalah surat ke 85 dalam Al-Quran yang terdiri dari 22 ayat, surat ini terdapat pada juz 30… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” “Wassamaa’i dzaatil buruuj” “Demi langit yang mempunyai gugusan bintang” “Walyaumil mau uudd” “Dan demi hari yang dijanjikan” “Wasyaahidiwwamasyhuudd” “Demi yang menyaksikan dan yang…

Bacaan Surat Ath-Thaariq Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Ath-Thaariq  سورة الطارق Surat Ath-thaariq adalah surat ke 86 dalam Al-Quran, Arti dari Ath-Thaariq sendiri adalah “Yang datang di malam hari”, Surat Ath-Thaariq ini termasuk kepada golongan surat makkiyyah yang terdiri dari 17 ayat di dalamnya, nama Surat ath-thaariq di ambil dari ayat pertama  وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ , Berikut kami sajikan bacaan dan terjemaahan surat…