Bacaan Surat At-Takwir Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Bacaan Surat At-Takwir…

“Bismillahirrahmanirrahiim”

“Idzaasy syamsukuwwirat”
“Waidzaannujumungkadarat”
“Waidzal jibaalusuyyirat”
“Waidzal  isyaa ru uth thilat”
“Waidzaal wuhuusyu husyirat”
“Waidzal bihaarusujjirat”
“Waidzaannufuu suzuwwijat”
“Waidzaal mau’udatu su’ilat”
“Bi ayyidzambing qutilat”
“Waidzaash shuhufunu syirat”
“Waidzaas samaa ukusyithat”
“Waidzaal jahiimusu-i irat”
“Waidzaaljannatu uzlifat”
“Alimat nafsummaa ahdharat”
“Falaa uqsimubiljunnas”
“Aljawaarilkunnas”
“Wallaili idzaa as as”
“Wash shubhi idzaa tanaffas”
“Innahulaqaulعrasuuling نariim”
“Dzii quwwatin ingda dzil arsyi makiin”
“Muthaa ingtsamma amiin”
“Wamaa shaa hibukum bimajnuun”
“Walaqad ra aahubil ufuqil mubiin”
“Wamaa huwa alal ghaibi bidhaniin”
“Wamaa huwa biqauli syaithanirrajiim”
“Fa ainatadz habuun”
“Inhuwa illaa dzikrullil aalamiin”
“Limang syaa amingkum ayyastaqiim”
“Wamaa tasyaa uw na illaa ayyasyaa Allaahurabbul aalamiin”

Terjemaahan Surat At-Takwir dalam bahasa indonesia…

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”
“Apabila matahari di gulung”
“Dan apabila bintang-bintang berjatuhan”
“Dan apabila gunung-gunung di hancurkan”
“Dan apabila unta-unta yang bunting di tinggalkan”
“Dan apabila binatang-binatang liar di kumpulkan”
“Dan apabila lautan dipanaskan”
“Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh”
“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang di kubur hidup-hidup di tanya”
“Karena dosa apa dia di bunuh”
“Dan apa bila lembaran-lembaran(catatan amal) telah di buka lebar-lebar”
“Dan apabila langit di lenyapkan”
“Dan apabila neraka jahim dinyalakan”
“Dan apabila surga di dekatkan”
“Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan nya”
“Aku bersumpah demi bintang-bintang”
“Yang beredar dan terbenam”
“Demi malam apabila telah larut”
“Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing”
“Sesungguhnya (Al-Qur’an) itu benar-benar firman Allah yang di bawa oleh utusan yang mulia
(jibril)”
“Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi disisi allah yang memiliki arsy”
“Yang di sana (di alam malaikat) di taati dan di percaya”
“Dan temanmu (muhammad) itu bukan orang gila”
“Dan sungguh, dia (muhammad) telah melihatnya (jibril) di ufuk yang terang”
“Dan dia (muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib”
“Dan Al-Qur’an itu bukanlah perkataan syetan yang terkutuk”
“Maka kemanakah kamu akan pergi”
“(Al-Qur’an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam”
“(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus”
“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila di kehendaki Allah, tuhan seluruh alam”

 

Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-at-takwir-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s