Bacaan Surat Al-Infitar Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Infitar..

Bacaan Surat Al-Infitar…

“Bismillahirrahmanirrahiim”
“Idzaassamaa ungfatharat”
“Waidzaalkawaa kibung ta tsarat”
“Waidzaal bihaarufujjirat”
“Waidzaal qubuurubu’ tsirat”
“Alimat nafsummaa qad damat wa’ akh khorat”
“Yaa ayyuhaal ingsaanumaa gharrakabirabbikal kariim”
“Al ladzii kholaqaka fasawwaa kafa’adalak”
“Fii ayyishuuratimmaa syaa’ arakkabak”
“Kallaa bal tukadz dzibuuna biddiin”
“Wainna alaikum lahaafizhiin”
“Kiraamangkaa tibiin”
“Ya’lamuunamaa taf’aluun”
“Innal abraaralafii na’ iiim”
“Wa innalfuj jaaralafiija hiim”
“Yashlau nahaa yaumaddiin”
“Wamaa hum anhaa bighaa inbiin”
“Wamaa adraakamaa yaumuddiin”
“Tsumma maa adraakamaa yaumuddiin”
“Yaumalaa tamliku nafsullinaf sing sai’ an . Wal amruyauma’idzillillaaah”

Terjemaahan Surat Al-Infitar dalam bahasa indonesia…

” Dengan meyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”
“Apabila langit terbelah”
“Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan”
“Dan apabila lautan dijadikan meluap”
“Dan apabila kuburan-kuburan di bongkar”
“(Maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah di kerjakan dan yang di lalaykan(nya)”
“Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (Berbuat durhaka) terhadap
tuhanmu yang maha pengasih”
“Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuh)mu seimbang”
“Dalam bentuk apa saja yang di kehendaki! dia menyusun tubuhmu”
“Sekali-kali jangan begitu! bahkan kamu mendustakan hari pembalasan ”
“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)”
“Yang mulai (disisi Allah) dan yang mencatat perbuatan mu”
“Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”
“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh)
kenikmatan”
“Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka”
“Mereka masuk kedalamnya pada hari pembalasan”
“Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu”
“Dan tahukah kamu apa hari pembalasan itu”
“Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu”
“(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong ) orang lain. Dan
segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.”

Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-infitar-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s