Bacaan Surat Al-Insyiqaq Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke 84 dalam Al-Quran yang artinya “Terbelah”, Surat ini terdiri atas 25 ayat dan termasuk kepada golongan surat makkiyyah, Surat yang di turunkan setelah surat al-infitar ini bisa kita lihat pada Al-Quran tepatnya pada juz 30, Berikut kami sajikan Bacaan dan terjemaahan surat Al-Insyiqaq dan terjemaahannya dalam bahasa indonesia…

“Bismillahirrahmanirrahiim”

“Idzaassamaa ‘ungtsaqqat”
“Wa’adzinat lirabbihaa wahuqqat”
“Waidzal ardhumuddat”
“Wa alqat maa fiihaa watakhollat”
“Wa’ adzinat lirabbihaa wahuqqat”
“Yaa ayyuhaal ingsaanu innaka kadihun ilaa rabbika kad hang famulaaqiih”
“Fa ‘amma man uutiya kitaabahu biyamiinih”
“Fasaufa yuhaa sabu hisaa bayyasiiran”
“Wayang qalibu ilaa ahlihii masruuran”
“Wa’ amma man uutiya kitaabahu waraa azdoh rih”
“Fasaufa yad uu tsubuuran”
“Wayash laa sa iiran”
“Innahu kaanafii ahlihii masruuran”
“Innahu dzonna allayyahuur”
“Balaa innarabbahukaa na bihii bashiiran”
“Falaa uq simubisy syafaq”
“Wallaili wamaa wasaq”
“Walqamari idzattasaq”
“Latar kabunna thobaqan ang thobaq”
“Famaa lahum laa yu’minuun”
“Waidzaa quri a alaihimulqur aanulaa yas juduun”
“balilladziinakafaruu yukadz dzibuun”
“Wallaahu a’lamubimaa yuu uun”
“Fabasy syir hum bi adzaabin aliim”
“Illaalladziina aamanuu wa amiluush sholihaati lahum ajrun ghairumamnuun”

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”
“Apabila langit terbelah”
“Dan patuh kepada tuhannya, dan sudah semestinya patuh”
“Dan apabila bumi diratakan”
“Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong”
“Dan patuh kepada tuhannya dan sudah semestinya patuh”
“Wahai manusia! sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju tuhan mu, maka kamu akan
menemuinya”
“Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya”
“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”
“Dan dia akan kembali kepada keluarganya, (yang sama-sama beriman) dengan keluarganya”
“Dan adapun orang yang catatannya di berikan dari sebelah belakang”
“Maka dia akan berteriak celakalah aku!”
“Dan dia akan masuk kepada api yang menyala-nyala (neraka)”
“Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarga nya (yang sama-sama kafir)”
“Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada tuhannya)”
“Tidak demikian, sesungguhnya tuhannya selalu mengingatnya”
“Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja”
“Demi malam dan apa yang di selubunginya”
“Demi bulan apabila jadi purnama”
“Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)”
“Maka mengapa mereka tidak mau beriman?”
“Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud”
“Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya”
“Dan allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka)”
“Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih ”
“Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat
pahala yang tidak putus-putusnya”

sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-insyiqaq-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s